افسردگی پس از زایمان را بشناسیم

افسردگی پس از زایمان

PPD چیست؟  افسردگی پس از زایمان (PPD) ترکیبی پیچیده  از تغییرات جسمانی ، عاطفی و رفتاری است که در برخی از زنان پس از زایمان اتفاق می افتد. طبق DSM-5 ، یک کتابچه راهنما برای تشخیص اختلالات روانی ، PPD نوعی افسردگی اساسی است که در عرض ۴ هفته پس از زایمان شروع می شود. […]