هنر درمانی شیوه ی مدرن و لذت بخشی از درمان

هنردرمانی

تا چه اندازه با هنر درمانی آشنا هستید؟ آیا تاکنون یکی از نزدیکان و یا آشنایان شما با مشکلات اختلالی مربوط به مسائل روانی مواجه بوده است؟ چه روش های درمانی را در راستای وضعیت وی بکار گرفته اند؟ هنر درمانی و یا شیوه های پزشکی و مصرف دارای مختلف؟ شاید از خود بپرسید اصلا […]