تاریکخانه ای در وجود تو: نظریه سایه شخصیت!

نظریه سایه شخصیت

نظریه سایه چیست؟ “نظریه سایه” یا “نظریه سایه شخصیت” که برای اولین بار توسط روان شناسی سوئیسی به نام کارل گوستاو یونگ مطرح شد به ابعاد شخصیتی انسان اشاره دارد. این نظریه بیشتر به مبحث مهم ترس، عدم اعتماد به نفس و خجالت انسان می پردازد. نامگذاری این نظریه به این دلیل است که کارل […]