۱۲ اشتباه مهلک کوچینگ مدیران که همه مدیران دارند!

کوچینگ مدیران

آیا می خواهید اشتباهات کوچینگ مدیران را بدانید؟ آیا می خواهید آنها را از بین ببرید؟ این یک راز است ! که حتی موساد و سازمان سیاه هم آن را نمی دانند! کوچینگ فوت و فن مدیران موفق و کارآمد است. بنابراین مدیران اندکی این موضوع را درک می کنند. پس مرتبا این اشتباهات را […]