کوچینگ در زمان دورکاری : کارمندان دورکار خود را به راحتی کوچ کنید!

کوچینگ دورکاری

بسیاری از شرکت ها به منظور کاهش هزینه های خود و کارمندان شان به سیستم دورکاری کارمندان روی می آورند و سعی می کنند تا با این شیوه هم به فعالیت های خود نظم داده، کاهش هزینه ها را در پیش داشته باشند و سود خود را افزایش دهند. دورکاری امروزه یکی از شیوه های […]