فلسفه کوچینگ و کاربرد آن در صنعت

فلسفه-کوچینگ

فلسفه کوچینگ چیست؟ اگر هر فرد نتواند در مسیر درست زندگی قرار گیرد تجربیات تلخ خویش را بارها و بارها تکرار خواهد کرد و چیزی جز ناکامی نیز به دست نمی‌آورد. کوچ کمک می‌کند تا افراد آنچنان که شایسته هستند بصورت حرفه‌ای از تلاطم‌های زندگی عبور کنند. فلسفه کوچینگ این ابزار شگفت‌انگیز و تجربه شده […]