دکتر رحیم داوری

مشاور خانواده و درمانگر – روانشناس بالینی – استاد دانشگاه

سابقه مشاوره حرفه ای : به مدت ۱۷ سال – با مجوز سازمان نظام روانشناسی و مشاوره

سابقه تدریس دانشگاهی : به مدت ۲۴ سال – عضو هیات علمی دانشگاه از سال ۱۳۷۶

کتاب های چاپ شده

دروس ارائه شده در مقاطع کارشناسی- کارشناسی ارشد- دکتری

خانواده درمانی،گروه درمانی،آسیب شناسی روانی پیشرفته، روانشناسی شخصیت، نظریه های روان درمانی، روانشناسی فیزیولوژیک، نوروپسیکولوژی، اعتیاد (سبب شناسی و درمان)، روانشناسی مرضی کودک، روانشناسی کودکان استثنایی، روانشناسی تربیتی پیشرفته، اختلالات یادگیری، روش های تغییر و اصلاح رفتار، فنون مصاحبه تشخیصی،آزمونهای عینی و فرافکن در روانشناسی بالینی،آزمونهای شخصیت،آزمونهای پیشرفت تحصیلی، هوش و استعداد و سنجش آن ،آزمونهای شناختی در روانشناسی بالینی،کاربرد آزمون های تشخیص و شخصیت در مشاوره .