مشاوران

دکتر رحیم داوری

 • مشاور خانواده و درمانگر
 • روانشناس بالینی و استاد دانشگاه
 • سابقه مشاوره حرفه ای به مدت ۱۷ سال، با مجوز سازمان نظام روانشناسی و مشاوره
 • سابقه تدریس دانشگاهی به مدت ۲۴ سال، عضو هیات علمی دانشگاه از سال ۱۳۷۶

دکتر مجتبی تمدنی

 • مشاور خانواده و درمانگر
 • روانشناس بالینی و استاد دانشگاه

سولماز رجالی

 • مدرس و کوچ استعدادیابی
 • کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی
 • کارشناسی زیست شناسی سلولی مولکولی

وقت مشاوره

کوچینگ

دکتر مهدیه لشکری

 • مشاور خانواده و درمانگر
 • کارشناسی ارشد روانشناسی از دانشگاه تهران
 • کاندیدای دکتری روانشناسی از دانشگاه فشتا آلمان
 • متخصص زوج درمانی طرحواره درمانی و ptc
 • درمانگر رفتاری-شناختی اختلالات اضطرابی، اختلالات خلقی وسواس و …مشکلات عزت نفس و کمالگرایی
 • درمانگر ptc اختلالت اضطرابی و درمانهای بین فردی
 • مشاور مرکز مشاوره دانشگاه علم و صنعت

دکتر طاهره رنجبری پور

 • مشاور خانواده و درمانگر
 • عضوهیئت علمی دانشگاه
 • دکتری روانشناسی سلامت
 • رتبه یک دکتری سلامت
 • مدرس روانشناسی با  ۲۱ سال سابقه
 • ۲۰سال سابقه مشاوره در امور خانواده واختلالات روانی